2023./2024. ÕPPEAASTAL JÄTKAME LOODUS- JA TEADUSRINGI LÄBIVIIMISEGA ROHELISE JÕEMAA PIIRKONNA ÕPILASTELE, ET PAKKUDA NOORTELE VAHELDUSLIKKU, ARENDAVAT JA SISUKAT HUVITEGEVUST

SIHTGRUPP

Huviring on eelkõige 2.-4. klasside poistele ja tüdrukutele, aga huvi korral on oodatud osalema ka veidi nooremad või vanemad lapsed. Huviringi eeldatav suurus on kuni 12 last grupis.

KESTVUS

Huviring kestab 1 tund ja toimub kord nädalas kokkulepitud päeval ja kellaajal. Huviring alustab tegevust alates septembri keskpaigast ja kestab kuni kooliaasta lõpuni. 

LOODUS- JA TEADUSRINGI SISU

Loodus- ja teadusring on loomult väga praktiline, sest iga osaleja saab tegevustesse ise käed külge panna. Põhiliselt viime läbi huvitavaid ja atraktiivseid katseid. Need on seotud looduse ning erinevate nähtustega, mis meid igapäevaselt ümbritsevad (pindpinevus, raskusjõud, helide võnkumine, tihedus, hõõrdumine jne). Keerulisi mõisteid me ei kasuta, selle asemel toome elu huvitavad nähtused silme ette vahetuks kogemiseks.

Huviring sisaldab üksjagu käelist tegevust, sest katsete läbiviimiseks on vaja teha ettevalmistusi, mõnikord aga meisterdada valmis ka katseks sobiv seadeldis. Katseid tehes vaatleme, küsime, arutleme, mõtiskleme ja analüüsime, miks midagi juhtus. Nii saame luua seoseid katsetes nähtu ja igapäevaelu vahel. Kokkuvõtvalt teeme loominguliselt ja mänguliselt eksperimente, mis arendavad nii laste käelist oskust kui pakuvad ka uusi kogemusi ja teadmisi. Huviringis saab meisterdada nii veekella, pudeliraketti, mullitajat, suitsupilvepüstolit, purgikasvuhoonet, kummimootoriga autot, teha nähtamatut salakirja, laavalampi jpm.

Igal kohtumisel teeme võimalusel ühe katse, mille tulemust jääme vaatlema pikema perioodi vältel (nt soolakristallide teke, hallituse uurimine, taimedega seotud katsed, vihmausside jälgimine jne). Nende katsete jaoks on vajalik ruum, kuhu saaksime segamatult asjad järgmise kohtumiseni ootele panna.

Huviringis osalejatele toimub õppeaasta jooksul ka üks väljasõit (Ahhaa keskusesse, Energia Avastuskeskusesse või Proto Avastustehasse), kohtumine külalisesinejaga ning kooliaasta lõpuks ka ühine lõpuüritus Tipu looduskoolis koos vanematega.

Kõige üldisemalt on loodus- ja teadusringi eesmärkideks

  • Laste huvi äratamine elu erinevate nähtuste vastu
  • Seoste loomise arendamine
  • Keskendumise ja süvenemise arendamine
  • Keskkonnateadlikkuse arendamine
  • Praktiliste oskuste arendamine
  • Teadmiste avardumise toetamine
  • Õues olemise soodustamine

OOTAME OMA TEGEVUSTESSE KÕIKI TEGUTSEMISHUVILISI ÕPILASI, ET KOOS ÄGEDAID ASJU KATSETADA! 

Osalustasu

Huviringide käivitamine toimub LEADER programmist rahastatud projekti „ Tipu Looduskooli ringitegevuse käivitamise“ raames. Projekti omafinantseering tuleb katta huviringide osalustasudega, mille tõttu ühe lapse kuu tasuna oleme arvestanud 5 eurot kuus, kooliaastas kokku siis 50 eurot/laps. 


REGISTREERIMINE


Email again:
Huviringi toimumise koht