Tipu Looduskooli eesmärgiks on kaasata võimalikult palju inimesi looduskooli ülesehitamisse ja arendamisse. Oma panuse Tipu Looduskooli arengusse saad anda järgnevalt: