Tipu Looduskooli eesmärgiks on kaasata võimalikult palju inimesi
looduskooli ülesehitamisse ja arendamisse. Oma panuse Tipu Looduskooli arengusse saad anda järgnevalt:
  • Vabatahtlikuna
  • Koostööna
  • Annetustena
  • Annetades oma mälestusi
  • Sponsorlusega