Toeta looduskooli!

Ainult tänu hulgalistele annetustele saime mõne aasta eest ehitada Tipu külamaja, koostada koolimaja maa-ala detailplaneeringu, alustada Tipu koolimaja projekteerimisega ning viia läbi muid üritusi. Selle eest oleme annetajatele väga tänulikud!

Palume teie abi tegevuste finantseerimisel. MTÜ Tipu Looduskooli annetuskonto on:

IBAN EE852200221048103052, Swedbank

Palun märkige ülekande selgitusse annetuse eesmärk. Kui te soovite, et me deklareeriks annetuse teie tuludeklaratsiooni jaoks tulumaksuvabaks, siis lisage ka oma isikukood.

Projektiga „Tipu Looduskooli ala väljaarendamine”
rajame Tipu Looduskooli krundile parkla, jalgteed, tiigi ja vabaõhuklassi. Projekt on ala kasutamiseks ja ürituste läbiviimiseks väga oluline. Projekt sai rahastuse LEADERi programmist ning 10% maksumusest tuleb katta omaosalusena.
2013. aastal alustasime Tipu Looduskooli maa-ala väljaehitamisega, koostati planeeringuid, rajati tiik tuletõrjeveevõtu kaevuga ning puhastati olemasolevaid kraave. 2014. aastal jätkati parkla, teede ja vabaõhuklassi rajamisega.

TÄNAME OMA SAKSA PARTNERIÜHINGUT "EESTI PARTNERID" (PARTNER FÜR ESTLAND E:V:) TOETUSE EEST!