Taaskasutus ja prügi vähendamine koolides

Otsime Viljandi-, Pärnu- ja Valgamaa koole, kes soovivad oma koolis analüüsida prügimajandust, viia ellu positiivseid muutusi prügi vähendamise ja taaskasutamise vallas ning osaleda Eesti-Läti Interegi projektis "Reuse of waste through arts and crafts".
Koostöös Eesti ja Läti partneritega viime Intereg-programmi toetusel ellu projekti ”Reuse of waste through arts and crafts”, mille raames kunstnikud koostavad prügi problemaatikat käsitleva rändnäituse ning valmib haridusasutustele suunatud prügi audit, tegevuste kogumik ja tegevuskava koostamise juhend.

Kui osalete projektis, toetame teid prügi auditi läbiviimisel ja tegevuskava koostamisel. Teiepoolne kontaktisik osaleb inspireerivatel koolitustel ja seminaridel ning projektis osalevad kunstnikud ja disainerid külastavad teie kooli ja viivad seal õpilastele läbi õpitubasid ning loenguid. Igal koolil on võimalik investeerida prügi sorteerimisse või vähendamisse kuni 700 eur (85% projekti osa, 15% omaosalus). Projekti kaudu tasutakse osalejate transpordi ja koolituskulud.

Otsime igast koolist üht kontaktisikut, kes korraldab tegevusi ja osaleb meie koolitustel ja seminaridel (esimene toimub juba 8. oktoobril lätis).

Projektis osalev kool kohustub õpilasi kaasates viima ellu prügi auditi ning koostama tegevuskava prügi vähendamiseks.

Huvilistel palume saata lühikese motivatsioonikirja mailile  dagmar@tipulooduskool.ee 

Eelmine
30. septembril läheme rappa!
Järgmine
Oksa puisniidu kompleksuuring

Kirjuta esimene kommentaar

Email again: