Loovtöö teemad koolinoortele:


Bakkalauruse- ja magistritöö teemad:

Kultuuripärandi valdkond

  • Kontseptsiooni väljatöötamine Soomaa endiste talukohtade tähistamiseks, hooldamiseks, tutvustamiseks.
  • Ülevaade ja andmebaasi loomine esemelisest kultuuripärandist - kirjeldus ja fotografeerimine. Uuring, välitööd jne.
  • Soomaa traditsioonilise elulaadi interpreteerimine kaasaegses kasutuses (haabja kasutamine eksklusiivsetel jõematkadel, Soomaale iseloomulike sildade ehitamine külastusrajatistel, talgud jms). Töö käigus tehakse kokkuvõttes ettepanekud kuidas traditsioonilisi tegevusi tänapäevases elus kasutada ja sellest ka tulu saada.
  • Soomaa pärandobjektide inventeerimine ja andmebaasi täiendamine.
  • Rehielamute ülevaade Soomaa piirkonnas, talude asukohad kaartidel, olemasolevad uuringud selle kohta, hoonete seisukord
  • Soomaa traditsioonilised elatusallikad xx aastatel.
  • Soomaa vanem käsitöö
  • Traditsioonilised tähtpäevad Soomaa rahvuspargis, nende tähistamine, olulised kogunemiskohad ja kiigeplatsid, nende kohtade tänapäevane seis ja kasutus.
  • Soomaa veskid, nende asukohad, tööd jne
  • Traditsioonilise maakasutuse ajalugu Soomaal.


Looduskaitse valdkond

Säästva turismi valdkond