Konverentsi läbiviimist toetavad:

Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital Kohaliku Omaalgatuse Programmi vahenditega, Keskkonnaamet ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.