Valime igal aastal Sooülikooli aasta teema, millel pühendame siis ka aastaseminaril:
2017.a. Säästev turism looduskaitsealadel
2016. a. Kultuuripärand
2015.a. Elupaikade taastamine