Tipu Looduskool on kohtumiste- ja loodushariduse omandamise koht. Tegevus on suunatud laiale sihtgrupile: lasteaialapsed, kooliõpilased, kohalikud elanikud, nii Eesti kui ka välistudengid, õpetajad, täiskasvanud ja loodushuvilised turistid.

Looduskoolis toimuvad seminarid ja koolitused loodusharidusest, säästvast arengust, kohalikest maaelu traditsioonidest, käsitööst ja loodussõbralikust ehitusest. Loodusõhtud on mõeldud nii kohalikele kui ka kaugemalt pärit inimestele. Õppepäevade ja ekskursioonide läbiviimiseks tulevad kooliõpilased ja lasteaia lapsed Tippu.

Koostöö käigus ülikoolidega kirjutavad üliõpilased oma bakalauruse- ja magistritöid, toimuvad praktikad ning ekskursioonid. Partneriteks on ka teised keskkonnahariduse keskused nii Eestis kui ka välismaal. Majas asub interaktiivne näitus Soomaa loodusest ja elust. Õpetatakse ökoloogilist seotust ja inimeste mõju keskkonnale. Maja juurest algavad loodushariduse õpperajad, mis viivad külalised rappa, metsa, niidule ja jõe äärde, näidates erinevate koosluste omavahelisi ökoloogilisi seoseid.

Looduskooli tegevustele on kaasatud vabatahtlikud Eestist ja välismaalt, kohalikud, partnerid, KOV ning teised piirkonna asutused ja ühingud.

MTÜ Tipu Looduskool ühendab ökoloogiliste protsesside vastasmõjude tundmaõppimist  kultuuriväärtuste, õiglase otsustamisprotsessi, valitsuse tegevuse ja inimtegevuse mõjuga keskkonnale holistilisel moel.