Projekt: Noorte nägemuste kaasamine Soomaa valdade arengus
Toetaja: KÜSK

Kasemetsa valla valimised rollimäng , 7.-9. klass
Valgejärve planeerimismäng, 10.-12. klass

Järgnevate materjalide ja programmide koostamist rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekt: Loodushariduslikud õppeprogrammid Tipu Looduskoolis (veetemaatilised programmid)
Tutvus tiigieluga - veeprogramm lasteaedadele
Tiigiprogrammi lisa

Krooksu avastamised tiigis programmikava
Krooksu avastamised tiigis tööleht

Vesi on elu programmikava
Maastikumängu küsimused
Maastikumängu lahenduskaardid
Vee-elustik tööleht
BINGO leht

Veekogu uurimine programmikava
Kust vesi pärit on? tööleht
Uurimisleht
Definitsioonide memory
Projekt: Tudengitele suunatud keskkonnahariduse koolituse läbiviimine ja tudengitega koostöös koolidele õppeprogrammide korraldamine
Kes siin istus, kes siin astus? - Looma jäljed
Õpime tundma kodukoha puid!
Matk loomade jälgedes - toiduahelad


Projekt: Rahvusvaheliste vabatatlike kaasamine Tipu kaitseväärtuste säilitamisele ja objektide hooldamisele
Pesakastide joonised:
Nahkhiirte suvekodu
Tihaste pesakast
Kuldnokkade pesakast
Porri pesakast
Linnavästriku pesakast
Suitsupääsuke pesaalus

Projekt: Meie ja maailm - õppeprogrammid meie tarbimise mõjust globaalsele keskkonnale
Info õpetajatele
"Maa toidab meid" programmikava, 7.-9. klass
"Meie ostame, kes maksab?" programmikava, 10.-12. klass
Tekstid "Maa toidab meid"
Tekstid "Meie ostame, kes maksab?"
Tööleht "Maa toidab meid"

Projekt: Sügisprogrammid Tipu Looduskoolis
Vihmauss Villu seiklused mullas, 1.-3. klass
"Vihmauss Villu" programmikava
"Vihmauss Villu" tööleht
Elu ja ringlused mullas, 4.-6. klass
"Elu ja ringlused mullas" programmikava
Mullaelustiku kaardid


Projekt: Looduselamus talvel