Projekti nimi: Teenuste planeerimine ja arendamine ning finantssuutlikkuse tõstmine Tipu Looduskooli kompleksi toimimiseks
Toetaja:
Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Toetussumma: 11332,70 EUR

Tipu Looduskoolil seisab ees suur arengusamm, planeerime Tipu vana koolimaja restaureerimist ja looduskooli peahoonena kasutusele võtmist. Sellega laieneb oluliselt meie pakutavate teenuste hulk ja  samuti vastutus  külastajate ja ka oma töötajate ees. Projektiga „Teenuste planeerimine ja arendamine Tipu Looduskooli kompleksi toimimiseks“ soovime tõsta  meie finantssuutlikkust ehitusprojekti elluviimiseks läbi koostöötegevuste ja annetuskampaaniate  korraldamise ning samuti konsultandi toel läbi mõelda praegused ja tulevased teenused, finantsplaani ning kompleksi sotsiaalmajandusliku mõju. Projektiga paneme rõhku turundustegevuse arendamisele ja meeskonna professionaalsuse tõstmisele.
  1. Loome meie tegevuste ja teenuste reklaamiks ühtse turundusnäo läbi flaierite ja messimaterjalide koostamise ning kodulehe uuendamise. Samuti varustame programmide juhendajad meeskonnariietusega, mis  annab edasi meie keskkonnasäästlikku vaatenurka, toetab ühtsustunnet ja ühtlasi ka reklaamib Tipu Looduskooli.
  2. Õpime teiste keskkonnahariduskeskuste praktikatest külastades tuumikmeeskonnaga Soome Vasatokka noortekeskust, kus pakutakse mitmekülgnet loodus- ja keskkonnaharidust ning erinevaid matkateenuseid eelkõige noortegruppidele ja Dreieicheni looduskeskust Saksamaal, mis on öko-kogukondlik külastuskompleks, kus         pakutatakse looduspedagoogilist õpet (Wilderness education) ja muid seminariteenuseid;
  3. Laagrijuhendajad osalevad Eesti Noorsootöö Keskuse koolitusel laagrikasvataja, -juhataja kutse saamiseks.
--
Projekti nimi: Sooülikooli sündmused 2016. ja 2017. aastal

Kestvus:
mai - november 2017
Toetaja:
Siseministeeriumi ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali Kohaliku Omaalgatuse Programm
Tegevused:
Turism looduskaitsealadel konverentsi korraldamine ja läbiviimine

--

Projekti nimi: Tipu Looduskooli õueala rajatised 2017

Kestvus:
aprill - september 2017
Toetaja:
Siseministeeriumi ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali Kohaliku Omaalgatuse Programm
Tegevused:
kitseaediku, -lauta ja mesila rajamine, haabja ehitus

--

Projekti nimi: Sooülikooli sündmused 2016. ja 2017. aastal

Kestvus: september 2016- november 2017
Toetaja: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Tegevused: Sooülikooli õppepäevade, loodusõhtude ja koolituste korraldamine ning Sooülikooli aastaseminari läbiviimine

--

Projekti nimi: Tipu Looduskooli talgud ja töölaagrid 2016. ja 2017. aastal

Kestvus: juuli 2016- november 2017
Toetaja: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Tegevused: Töölaagrite ja talgude korraldamine