Liikmeteks võivad olla füüsilised ja juriidilised isikud, kes soovivad aktiivselt arendada MTÜ eesmärkidega kooskõlas olevaid tegevusi.

Liikmeks saamiseks palume esitada avaldus MTÜ Tipu Looduskooli juhatusele.

Loe ka meie põhikirja!