Mittetulundusühing

Viljandimaal, Kõpu vallas Tipu külas, Soomaa rahvuspargi territooriumil, asub vana Tipu koolimaja, millel on pikk ja huvitav ajalugu. Nii Soomaa rahvuspargi kaitsekorralduskava kui ka küla ja valla arengukavade ning maakonna planeeringu järgi on kavandatud hoone ümberehitamine looduskooliks.

Mittetulundusühing Tipu Looduskool asutati 2007. aasta augustis sihiga Tipu koolimaja renoveerida ning luua siia  Tipu Looduskooli kompleks. Samuti on meie eesmärgiks loodushariduslike  ning säästvat arengut propageerivate ürituste ja programmide läbiviimine, kohaliku omaalgatuse toetamine ning kultuuripärandi säilitamisele kaasa aitamine.

Meie motoks on:
Jutusta mulle ja ma meenutan,
näita mulle ja ma mäletan,
lase mul teha ja ma tean.
Konfuziuse järgi

Looduskoolis toimuvad loodusõhtud, seminarid, õppeprogrammid ja koolitused loodusharidusest, säästvast arengust, kohalikest traditsioonidest ja käsitööst ning loodussõbralikust ehitusest. 

Meie ees on pikk protsess, seega soovime inimesi kaasata looduskooli ülesehitamisse, looduskooli tegevustesse ja programmidesse (Toeta looduskooli!)

Mittetulundusühing Tipu Looduskool töötab lähtudes Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksi põhimõtetest ning meie tegevuse põhimõtted on avalikustatud aadressil: http://www.ngo.ee/eetikakoodeks

Kontakt

Mittetulundusühing Tipu Looduskool
Tipu küla
Kõpu vald
71221 Viljandimaa

registrikood:80253689

E-post: info@tipulooduskool.ee