The projects of Tipu Nature School are sponsored by different funds. We are thankful for the trust and support!

Current Projects: (Interested? Ask info@tipulooduskool.ee) 

Project name: Teenuste planeerimine ja arendamine ning finantssuutlikkuse tõstmine Tipu Looduskooli kompleksi toimimiseks
Sponsor:
Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Financial Support: 11332,70 EUR
Duration: 01/09/2017 - 31/10/2018

Project name: Sooülikooli sündmused 2018. ja 2019. aastal
Sponsor:
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 
Duration: 01/01/2018 - 30/11/2019


Projekti name: Eesti 100 ettevalmistused Tipu külas
Sponsor:
Siseministeeriumi ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali Kohaliku Omaalgatuse Programm
Duration: 01/01/2018 - 31/07/2018
        
You can find information about past projects here